TRZY STRATEGIE MYŚLENIA

W jego mniemaniu program należy zorganizować wokół trzech strategii myślenia: rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i tworzenia ramy pojęciowej. Na te makrostrategie składająsię strategie mniejsze, na przykład analiza i synteza da­nych, które stanowią materiał myślenia według strategii wyższego rzędu.Według Marilyn Adams wszystkie programy nastawione na rozwijanie umie­jętności myślenia oparte są na podstawowym założeniu, że istnieje pewien zbiór umiejętności lub procesów, składających się na myślenie w ogóle, niezależnie od materiału i celu. Wspólnym zadaniem takich programów jest nauczanie tych pro­cesów, co pozwala zaliczyć je do kategorii programów zorientowanych na proces. Myślenie krytyczne nie jest właściwe tylko fizyce lub historii, a twórcze – literatu­rze lub plastyce.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)